top of page
bgImage

SIENA KALTE

SIA “ETTĪDE” ir īstenojusi projektu “Siena ražotnes izveide saimnieciskās darbības paplašināšanai”

(Pojekta Nr. 18-02-A00401-000919)

augstvērtīga siena ražošanas procesa nodrošināšanai ar Eiropas Savienības Eiropas Lauksaimniecības fonds lauku attīstībai (ELFLA) Latvijas Lauku attīstības programmas 2014. - 2020.gadam pasākuma līdzfinansējumu. Projektā ietilps  siena kaltes izbūve,  jauna siena žāvēšanas līnija un griestos iekarināms krāns.


''Vairāk informācijas par Eiropas Lauksaimniecības fondu lauku attīstībai pieejams Eiropas Komisijas tīmekļa vietnē"

 http://ec.europa.eu/agriculture/rural-development-2014-2020/index_lv.htm

siena kalte fons.jpeg
bottom of page